Migratie Direktbank domein naar Solon

De Direktbank wenste alle servers, applicaties en gebruikers te migreren naar een Windows vista domein genaamd Solon.

Hiervoor voerde H-IT Consultancy de volledige inventarisatie uit van de infrastructuur van de Direktbank. Om alles te kunnen migreren, gaven wij leiding aan een groep van zes medewerkers binnen de Fortis Bank en zeven medewerkers bij de Direktbank. Daarnaast stuurden wij de externe leverancier Atos aan met als doel de volledige business intelligence omgeving te migreren. Andere werkzaamheden waren onder andere budgetbewaking en de zorgvuldige uitfasering van applicatielicenties van de Direktbank. We onderhielden wekelijks contact met de leveranciers van de verschillende applicaties. Deze applicaties moesten immers op maat geschikt gemaakt worden voor de migratie naar het nieuwe platform.

H-IT Consultancy leverde voor dit project een projectmanager die zelf volledig technisch onderlegd was op het Windows domein. Hierdoor is de klant probleemloos in twee stappen gemigreerd van het oude naar het nieuwe domein.

Opdrachtgever: Fortis Bank Nederland

Klant: Directbank